چاک سینه دختران سایت ملجوق

چاک سینه یا خط سینه شکافی است که در بین سینه‌های زنان یا مردان بدنساز به ویژه به واسطه پوشیدن لباس‌های یقه باز نمایان می‌شود. چاک سینه بیشتر در ارتباط با . روز ملی چاک سینه رویدادی سالانه است که در آن زنان با پوشیدن لباس‌هایی یقه باز چاک سینه خود را نمایان می‌کنند. این روز نخستین بار در آوریل ۲۰۰۲ در آفریقای جنوبی .. .