Sinanatelo sakwamlambo

Apr 10, 2015. Izithakazelo nemvelaphi yabantu bakwaZondo. Izithakazelo:. Umfula iLenjane idabula eBaQulusini enyakatho nesifunda sakwaZulu Natal. maphakathi nesiFundazwe sakwaZulu Natali Msinga, Mgungundlovu, Mpendle, Bulwer. Abanye. . Nazi izithakazelo eziqoqa bonke oNxele , Msweli, Seme. Aug 2, 2017. Izithakazelo zabo azifani zonke ngoba yilabo nalabo abazibiza. Abanye oNxele abaseNyakatho nesifundazwe saKwaZulu Natal bathi:. Aug 30, 2013. Izithakazelo zakwa Mchunu: ezahlukene zesifundazwe sakwaZulu-natal ngokucashela uShaka.. . Ngicela izithakazelo zakwa Dlamini. please tell me izithakazelo zakwa mlambo,ngiyacela. Anonymous 27 Jul 2009, 07:01 - Report. These Forums are no longer active. To post a new discussion, . IZITHAKAZELO ZAKWAMAZIBUKO. Mazibuko,. Mwelase. Nzima,. Phuthini. Mzila ,. Zikode. Ntsele. Khondlo. Wena ongawelenga ngamazibuko ngoba umfula . AmaZulu yibona abantu abaningi kakhulu lapha eNingizimu, abeqhawe baningi nje, ingenxa yomlando wesizwe sakwaZulu omude futhi ojulile. AmaZulu . (sezigamenxe zedlula emakhulwini amane [474] izibongo kulolu hlu). ISIBONGO esisetshenziswayo. IZITHAKAZELO kafuphi. IZITHAKAZELO ngobude bazo. Izithakazelo zakwa-Mlambo. Mdineka, Sishange, Maphisa, Gubhuza, Ndlanzi, Mlambo omkhulu ongawelwa 'muntu, Chibi! Labels: Izithakazelo .. .