داستان سکسی تصویری به زبان فاری خوانا

Jan 2, 2012. The star of "The Real Housewives of Beverly Hills" discusses her new book. توليد و انتشار اولين كتاب‌هاي داستان‌هاي سكسي به زبان فارسي در اينترنت شامل دو كتاب بالغ بر 600 صفحه داستان مستهجن به زبان فارسی در موضوعات مختلفی چون . 30 دسامبر 2010. علیرغم تصویر زشت و آلوده و تحقیرآمیزی که بازجویان و شکنجه گرانی مانند لاجوردی. نویسنده عشق و سکس و زناشویی را از هم تفکیک کرده است و در فضای آزاد در. گرچه جملات پایانی داستان از زبان شوهر به نظر غریب می رسد.. . اساطیر و یا اندیشه قرضی و یا ساختار استیجاری در زبان فارسی حاصلی نوین نداشته است.. .