Shimur vora zoubon bd coti

elad@shimur.org.il. תרומות. הישגי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ניכרים כיום ברחבי המדינה, ועל כך ראוי להכיר תודה למייסדים, לשותפים לדרך ולנאמני השימור. על מנת להוסיף . אתרי מורשת בישראל noa.gefen@shimur.org.il * המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל הינה עמותה רשומה ובעלת אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. אירועים. בין שלל הפעילויות והאירועים שלנו ישנם כנסים, ימי עיון, סיורים, טקסים, ערבי תרבות ועוד. את הפירוט המלא תוכלו למצוא באתר האינטרנט שלנו – www.shimur.org.il . מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, ממורשת החברה להגנת הטבע (ע"ר) מקוה ישראל 5891000. טלפון 03-5059197. דוא"ל: shimur@shimur.org.il .. .