سکس افغانی پشتو

. پس ازسقوط داعش در موصل، برخی رسانه های عربی و داخلی درعراق نوشته اند که اختلاف بین دولت عراق. 2- خبرگزاری تاس، اعلام کرد که روسیه قرار است در سال جاری 10 فروند از پیشرفته ترین هواپیماهای..