فیلم سکسی که دختر میمیرد

24 آگوست 2012. او که عاشق مارینا، بازیگر زن فیلم های پورنوست، او را در خانه ی خودش گروگان نگه می دارد .. . فیلمی خسته کننده و بی معنا درباره ی آشنایی یک پسر و دختر که از چارچوب. … هی شهر را دور می زند و هی چند نفری را در حال سکس می بیند و دوباره.. شود و در آخر در حمله یازده سپتامبر در حالیکه در اتاق کار پدرش است، می میرد!!!. اینجا از اول در موردش توضیح داده نمایش دادن اندام هنرمندان در فیلم ها خیلی محتاطانه درایران. غالباً این سئوال را کرده اند که برای چه جلق زدن زیان دارد و فرق آن با جماع طبیعی چیست و علت..