سکس باوحیوان خر اسب

Oct 15, 2010. Przewalski's horse (Equus ferus przewalskii) groups of between six to twenty Grevy's zebras also form and may be either single sex or mixed. 7 ژانويه 2012. چقدر خرند اینا من خر اینجوری ساکت گیرم بیاد اینکارو باش میکنم .خودت که میدونی چه میکنم.(ONLY SEX ANIMAL). سعیده (فقط كلیپای باحال). ترکیب بسیار جالب گوره خر و اسب .عکس های زیر حاصل جفت گیری این دو حیوان می باشند که باعث بوجود آمدن حیوانی که اسم آن را گوره اسب گذاشته اند می شوند.. .