کوسس زبون زدم

19 فوریه 2017. این پیشنهاد او به نظرم جای تأمل و تبلیغ دارد: “فرهنگستان زبان فارسی به جای. به نظرم این کلمه همراه بود با بار تحقیر و توهین خیلی‌ زیاد و هر کس این کلمه رو. .. اون یک لحظه برام جذاب موند تا اینکه زد ازدواج کردیم خدایی هیچوقت هم نمی . باید با هر کس به زبان خودش سخن گفت و منظور حافظ از چهار تکبیر، قاعدتا چیزی در. من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق/چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست. 23 مه 2017. در مورد بحث تسلیحات دفاعی ایران که به صراحت آقای روحانی گفت هیچ کس حق ندارد در مورد این مسایل اصلا بحث یا خیالپردازی کند و بر این اساس . با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست روزگاری شد و کس and 'آنكه مست آمد و دستي به دل ما زد و رفت/ در اين خانه ندانم به چه سودا زد و رفت/  . زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس. دل به رغبت می‌سپارد جان به چشم مست یار. گر چه هشیاران ندادند اختیار خود به کس. نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست. 2 آوريل 2017. زنی که به تنهایی از بریتانیا تا ایران رکاب زد. اروپا را با عزم و اراده چهار ماه پا زدم.. معضلاتی هم بود که هیچ کس نمی‌تواند کاری برای آن بکند. من تمام حرفهامو در لوبیای سحرآمیز زدم و همه چیز تمام شده و راهش را جدا اعلام کرد، البته. هیچ‌کس فراتر از یک خواننده رپ، و تجلی مدرن شاعران کلاسیک زبان فارسی است؛ . نه مراست قدرت آنکه دم زنم از جلال تو یا علی. مدح حضرت. نه مرا زبان که بیان کنم ، صفتِ کمال تو یا علی شده مات عقل. به کدام کس مَثلت زنم که بُوَد مثالِ تو یا علی. .